Odkryj cash out w Betclic


Opcja Cash Out jest dostępna zarówno dla zakładów pojedynczych jak i wielokrotnych. Dzięki tej opcji, Ty jako użytkownik, masz możliwość wycofania środków z zakładu przed jego ostatecznym zamknięciem. Cash Out jest destępny na stronie desktopowej oraz mobilnej.
„Całkowity Cash Out” oznacza wycofanie całości postawionych środków, podczas gdy „Częściowy Cash Out” pozwala użytkownikowi na postawienie części środków w zakładzie i wycofanie reszty.

Wybierając zakład wcześniej, możesz zapewnić sobie określony zysk, pod warunkiem, że Twój wybór będzie poprawny lub zminimalizować potencjalna stratę, jeżeli dojdziesz do wniosku, że Twój zakład będzie nietrafiony, bez konieczności czekania na zakończenie wydarzenia!

Prezentacja wideo

1. 1. Poniższy regulmain obowiązuje w połączeniu z Regulaminem ogólnym. Korzystanie z Cash Out oznacza, że w pełni akceptujesz Regulamin ogólny oraz poniższy regulamin.

2. 2. Cash Out jest dostępny w wybranych dyscyplinach sportowych, konkurencjach i zakładach, zarówno w zakładach przedmeczowych jak I na żywo, w zakładach pojedynczych I wielokrotnych. Ikona Cash Out będzie wyświetlona w zakładach, dla których będzie dostępna. Jeżeli Cash Out będzie dostępna w zakładach przedmeczowych, a nie będzie dostępna w zakładach na żywo, ikona Cash Out zniknie po rozpoczęciu się wydarzenia na żywo.

3. Dokonując Cash Out swojego zakładu, wycofujesz kwotę wskazaną na przycisku Cash Out. Wycofywana kwota będzie określana na podstawie kursów zakładów na żywo, które mogą być większe lub mniejsze od Twojej oryginalnej stawki. Jeżeli Twoja prośba o Cash Out zostanie przyjęta, zakład zostanie natychmiast rozliczony, a wszelkie kolejne zdarzenia nie będą miały wpływu na wielkość kwoty zwróconej na Twoje konto. Zwrócona kwota będzie zawierała oryginalną stawkę, a łączna kwota wpłacona na Twoje konto będzie wyświetlona na przycisku Cash Out.

4. Częściowy Cash Out: jeżeli zechcesz dokonać częściowego wycofania środków ze swojego zakładu, użyj suwaka Cash Out i wybierz kwotę, którą chcesz wycofać. Pozostała część stawki zostanie rozliczona zgodnie z ostatecznym wynikiem Twojego zakładu. Częściowy Cash Out może być dokonywany wiele razy, do momentu kiedy kwota częściowego Cash Out będzie niższa od 1€.

5. Nie gwarantujemy akceptacji Twojej prośby o Cash Out I może ona zostać odrzucona na przykład, gdy zakłady zostaną zawieszone lub kursy zostaną przeniesione przed zatwierdzeniem prośby o Cash Out. Akceptacja Cash Out nie będzie natychmiastowa I może potrwać określony przedział czasu. Jeżeli Twoja prośba o Cash Out nie będzie pomyślna, na ekranie pojawi się wiadomość z powodem odrzucenia prośby oraz być może nową ofertą Cash Out.

6. Cash Out nie może być łączony z jakąkolwiek inną promocją, w tym z freebetami, a zakłady rozliczone w części lub całości dzięki Cash Out nie będą liczone do obrotu jakiejkolwiek z ofert.

7. Dla zakładów w ofercie Multi+, ostatecznie zwiększona kwota będzie odnosiła się do pozostałej części stawki, po dokonaniu częsciowego Cash Out Twojego zakładu. Na przykład gracze, którzy dokonają pełnego Cash Out zakładu nie będą uprawnieni do skorzystania z funkcji Multi+. Multi+ będzie miało wpływ tylko na niewycofane zakłady lub zakłady wycofane częściowo.

8. Betclic® zastrzega sobie prawo do cofnięcia rozliczenia Cash Out, jeżeli zakłady zostaną błędnie rozliczone (w wyniku błędu człowieka lub błędu technicznego). Jeżeli Betclic® ponownie rozliczy zakład, może mieć to wpływ na zmiany w stanie konta gracza.

9. Betclic® zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wyłączenia opcji Cash Out. Betclic® może dokonać tego według własnego uznania I bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

10. Betclic® zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia zakładu postawionego na dowolny sport, konkurencję lub zakładu wchodzącego w skład Cash Out.